Boginja Durga
Boginja Majka i njen simbolizam

 

Durga je jedno od božanstava iz hinduističke  mitologije. Zovu je i "nedodirljiva, nepristupačna", "ona koja može izbaviti i iz najbezizlaznijih situacija", Maa Durga (Majka Durga). Dakle, Durga je Devi, žensko božanstvo. Prikazuje se sa deset ruku u kojima nosi oružje (uključujući i cvet lotosa) i kako jaše lava ili tigra. Često je predstavljena sa rukama u simboličkim pozama i meditirajućim osmehom na licu.

Durga je otelotvorenje Šakti, ženske kreativne moći, i egzistira u stanju u kojem ne zavisi ni od čega osim univerzuma – ona je dovoljna samoj sebi, a pri tome ispoljava "silinu" samilosti. Za Induse, Durga je jedan od aspekata boginje Kali, strašnog borca protiv demona, odnosno ratnička forma Parvati, Šivine žene. Pošto je jedna od formi Parvati, Durga je i majka Ganeša i Kartikeja. Durga je neustrašiva i strpljiva, nikada ne gubi svoj smisao za humor, čak ni za vreme epskih bitaka protiv zla.

Durga je inkarnacija Devi ili Božanstva Majke, jedinstveni simbol svih božanskih sila.

Hindu boginja Durga se manifestovala (pojavila) kada su sile zla ugrozile samo postojanje bogova. Da bi uništili ove demone, svi bogovi su ponudili svoj uticaj za njen nastanak i svaki je napravio jedan deo Durginog tela. Durga je, takođe, dobila veoma moćno oružje, kao što je moćni discus (čakra) od Vishnu-a i trozubac od Šive.

Ime “Durga” na sanskritu znači “nepobediva”. Slog “di” je sinonim za 4 đavola siromaštva, stradanja, gladi i loših navika; “r” se odnosi na bolesti ; “ga” je razarač grehova, nepravdi, neverice, okrutnosti i lenjosti.

Durga je ubila moćnog demona Manish-a i sve njegove velike komandante.
Demonske sile su autodestruktivne, ali veoma moćne. Božanske sile su konstruktivne, ali spore i efikasne. Kada demonska snaga stvori debalans, svi bogovi se ujedine, postajući jedna božanska sila pod imenom Šakti ili Durga.

Boginja Durga je majka univerzuma i veruje se da njena moć stoji iza stvaranja, očuvanja i uništenja sveta. Od pamtiveka ona je obožavana kao vrhovna moć Vrhovnog Bića i pominje se u mnogim spisima - Yajur Vedi, Vajasaneyi Samhit-i i Taittareya Braman-u.


Boginja Durga, takođe poznata kao Parvati ili Lalitha je supruga Gospoda Šive i postoji u raznim božanskim (kako prijateljskim tako i zastrašujućim) oblicima. Dva njena žestokae, ali veoma moćna oblika su Durga (boginja izvan domašaja) i Kali (boginja destrukcije).

Obe imaju osam ruku i veliku snagu i energiju (Šakti). Durga jaše na lavu, a Kali jaše na lešu demona. Parvati je nazvana Sati u svojoj prethodnoj božanskoj inkarnaciji. Porodica Gospoda Šive, Parvati i njihovi sinovi Ganesha i Kartikya idealan su primer porodičnog jedinstva i ljubavi.

 

Ona je šarmantna ličnost. Udate žene je obožavaju kako bi imale sreće u braku.

Značenje "Durga"
Reč "Durga" na sanskritu znači tvrđava, ili mesto koje je teško potopiti. Drugačije značenje od "Durga" je "Durgatinashini", koji je bukvalno u prevodu "onaj koji uklanja patnje." Tako, Indusi veruju da boginja Durga štiti svoje sledbenike od zla u svetu i istovremeno otklanja njihovu bedu.
.
Mnogi oblici Durge
Postoji mnogo inkarnacija Durge: Kali Bhagvati, Bhavani, Ambika, Lalita, Gauri, Kandalini, Javu, Rajesuari ... Durga ovaploćena kao ujedinjena moć svih božanskih bića, koja su joj ponudila potrebne fizičke atribute i oružje da ubije demona "Mahishasur". Njenih oznaka je devet: Skondamata, Kusumanda, Shailaputri, Kaalratri, Brahmacharini, Maha Gauri, Katыaыani, Chandraghanta i Siddhidatri.

Durgino mnogobrojno oružje
Durga je prikazana sa osam ili deset ruku. One predstavljaju osam kvadranta ili deset pravaca u hinduizmu. Ovo pokazuje da ona štiti poklonika iz svih pravaca.

Durgina tri oka
Kao i Šiva, majka Durga je takođe poznata kao "Triyambake" što u prevodu znači  boginja sa tri oka. Levo oko predstavlja želju (mesec), desno oko predstavlja akciju (sunce), i centralno oko znanje (vatru).

Durgin prevoz - lav
Lav predstavlja snagu, volju i odlučnost. Majka Durga jašući lava simboliše ovladavanje svim ovim kvalitetima. Ovo sugeriše da njen poklonik mora da poseduje sve ove kvalitete da bi prevazišao demona ega.

Durgino brojno oružje

Školjka u Durginoj ruci  simbolizuje "Pranava" ili mističnu reč 'Om', što ukazuje na njenu povezanost sa Bogom u formi zvuka.

Luk i strele predstavljaju energiju. Istovremenim držanjem  luka i strele u jednoj ruci, "Majka Durga" pokazuje kontrolu nad oba aspekta energije - potencijalne i kinetičke.

Munja označava čvrstinu. Poklonik Durge mora biti čvrst kao munja u svojim uverenjima. Kao munja koja može da uništi bilo šta što napada, a da to na nju ne utiče, poklonik mora da napadne izazov a da ne izgubi samopouzdanje.

Lotos u Durginoj ruci nije u potpunosti procvetao, on simbolizuje sigurnost  uspeha, ali ne i konačnost. Lotos se na sanskritu zove "pankaja", što znači rođen od blata. Dakle, lotos simbolizuje kontinuirani razvoj duhovnog kvaliteta poklonika među svetovnim blatom požude i pohlepe.

"Sudarshan-čakra" ili lepi diskus, koji se vrti oko kažiprsta boginje, a ne dodiruje ga, ukazuje da je ceo svet podređen Durginoj volji i pod njenom komandom. Ona koristi neiscrpno oružje da uništi zlo i stvara ambijent povoljan za rast pravednosti.

Durga drži u jednoj ruci drži mač kao simbol znanja koje ima oštrinu mača. Znanje koje je slobodno od svih sumnji, predstavljeno je sjajem mača.

Durgin trozubac ili "trishul" je simbol tri kvaliteta - Satua (neaktivnost), Rajas (aktivnost) i Tamaš (neaktivan) - i ona je ta koja uklanja sve tri vrste nevolja - fizičke, mentalne i duhovne.

Devi Durga stoji na lavu u neustrašivoj pozi " Abhay Mudra ", predstavljajući sigirnost slobode od straha. Univerzalna majka izgleda kao da govori svim svojim poklonicima: "Prenesi sve aktivnosti i dužnosti na mene i ja ću te osloboditi od svih strahova".
Durga je veoma žestoka mnogonaoružana ratnica-majka-boginja zaštitnica koja jaše tigra ili lava;