Sankalpa – Obećanje koje dajemo sebi da bi podržali našu najveću istinu


„Kada kažete nešto celim vašim bićem... to može da promeni celi svet“ Thich Nhat Hanh
„U vama leži ceo svet i ako znate kako da gledate i učite, onda su vrata tamo i ključ je u ruci. Niko na svetu vam ne može dati ključ ili otvoriti vrata, osim vas samih“ Krishnamurthi u „Vi ste svet“.
Sankalpa je lična odluka koja se oslobadja kao seme i ulazi u podsvesni um u specifično vreme, za vreme joga nidre, kada je relaksacija duboka, a podsvesni um čist i u stanju receptivnosti.
Swami Satyananda Saraswati u “Joga Nidra”

Joga nudi duboku formula za ostvarivanje vaših iskrenih želja ne tražeći od vas da promenite ko ste. To je praksa sankalpe (pozitivne namere).
Samskare su suptilni utisci naših prošlih dela. Dokle god smo živi, mi neprekido vršimo radnje, ali svaka od njih ne dopinosi formiranju samskara. Akcije koje izvodimo sa punom svešću su one koje čine najveći utisak na naš um. Drugim rečima, namera koja stoji iza akcije daje moć toj akciji. Ovaj proces je lepo objašnjen doslovnim smislom reči “samskara”. Prefiks “sam” znači “dobro isplaniran, dobro promišljen” i “kara” znači “preduzeta akcija”. Dakle, “samskara” znači “utisak, uticaj, akcija koju izvodimo sa punom svešću njenih ciljeva.” Kada izvedemo ovu akciju, suptilni utisak se skladišti u našem umu. Svaki put kada se akcija ponavlja, utisak postaje jači. Tako nastaje navika. Što je navika jača, manje gospodarimo svojim umom kada pokušavamo da izvedemo radnju koja je u suprotnosti sa našim navikama. Svi smo videli kako naši šabloni navika suptilno ali ipak snažno motivišu naše misli, govor i akcije.
Kada naši naučeni obrasci ponašanja postanu toliko ukorenjeni da menjaju hemiju našeg tela, to zovemo “zavisnost”. Kada postanu dovoljno jaki da utiču na naš način razmišljanja, to se zove “samskara”. U ovoj fazi mi se više ne sećamo kada ili kako je ovaj proces započeo. I bez introspekcije ili moći zadrške ne uspevamo da otkrijemo carstvo uma u kome se čuvaju ove samskare. Kada je naš mentalni svet potpuno pod uticajem ovih moćnih utisaka oni postaju odlučujući faktori naših ličnosti i zbog ovih samskara mi opažamo ovaj svet na svoje uobičajene načine.
Kada su naše navike toliko ukorenjene da menjaju hemiju tela, to se zove “zavisnost”.
Sadržaj našeg uma boji našu percepciju sebe i drugih. Kada su čak i naše diskriminišuće sposobnosti i intelekt obojeni i mi spontano i bez napora razmišljamo, govorimo i delamo u skladu sa ovim obojenim percepcijama, onda su samskare postale vasanas (doslovce, “boja” ili “sredstvo za bojenje”). Sada i nemamo veliku mogućnost izbora nego da vidimo sebe i svet u skladu sa ovim moćnim utiscima iz naših prošlih dela.
Možete jasno videti da su ove samskare i vasane vaša sopstvena kreacija. Ukoliko se obavežemo inerciji i ne načinimo napor da otkrijemo alternative, tada će ovi suptilni utisci naših prošlih dela imati snagu sudbine.
Samskare imaju moć i sposobnost da utiču na ponašanje i sklonosti u svakodnevnom životu. Možete razmišljati da želite da budete pozitivni i da želite da na primer savladate svoje reakcije, ljutnju, stress i depresiju. Ali skriveni obrazac ponašanja, akcije ili negativnih obrazaca misli se obično pojavi pre nego što ga uspemo zaustaviti. U toku joga nidre pristupamo nesvesnom umu preko svesnog i sadržaj nesvesnog može biti integrisan u svesan doživljaj. Ponekad samskare se pojave kao bilna sećanja, neispunjene želje, konflikti, strahovi itd bez obzira šta da se pojavi, neophodno je da ostanete svedok iskustvu i da sadržaj uma posmatrate kao da gledate film. Ukoliko ostnete svedok u opuštenom stanju to će osloboditi prethodno potisnutu i zaključanu energiju tako da se ona može iskoristiti u druge svrhe. To će takođe očistiti baštu uma od korova, koji uzrokuju negativnost i bolest i postepeno pozitivno cveće može biti uzgajano. Kako bi ppoboljšali rast cveća praktikujemo sankalpu

Sanskritska reč, Sankalpa znači “volja, svrha ili determinacija. “San” se odnosi na "povezanost sa “najvećom istinom" ; “Kalpa” znači “zavet, mogućnost ili pravilo koje se poštuje pre svih pravila". Sankalpa je onda zavet ili obećanje koje dajemo kako bi podržali našu najveću istinu. Kada koristimo sankalpu svest je usmerena na određenu mogućnost koja postoji u nama, predstavljajući cilj koji će se nakon ponavljanja sankalpe manifestovati. Po definiciji sankalpa bi trebala da poštuje dublje značenje našeg života. Sankalpa govori u širem smislu o našem životu, našoj Dharmi - našoj prevashodnoj svrsi postojanja. Sankalpa je izjava koja vas može podsetiti na vašu istinsku prirodu i koja može rukovoditi vašim izborima.
Praksa sankalpe polazi od radikalne premise da ste vi već sada osoba koja treba da budete kako bi ostvarili Dharmu vašeg života. Sve što treba je da fokusirate svoj um, povežete se sa najiskrenijim željama, i kanališete unutrašnju božansku energiju.
Doneti sankalpu znači usmeriti nameru, sankalpa istražuje motiv koji se nalazi iza misli ili osećaja.  Sankalpa takođe slavi plemenitost napora umesto da se fokusira na ono što radite pogrešno.
Efikasnost namera objašnjava se poznatom instrukcijom iz joge "energija sledi nameru". Drugim rečima gde god da usmerite svoju pažnju, tamo će ići i vaša životna energija. Vaši postupci će tada doneti rezultate, jer sve akcije imaju svoje posledice. Jogini kažu da smo naslednici sopstvenih akcija, drugim rečima "žanjemo ono što smo posejali".Tibetanci imaju izreku koja ovu ideju jezgrovito izražava. Sve počiva na vrhu motivacije.
Sankalpa je sposobnost da iskoristite snagu volje i da uskladite snage u telu-umu. Ove snage se obično rasipaju unutrašnjim konfliktima ili konfuzijom ili različiti spoljašnjim zahtevima i odovornostima života. To je alatka za fokusiranje energije, prana, životna energija, kako bi postala poput laserskog zraka.
Sankalpa je jedna od najvažnijih tehnika u jogi. Trebalo bi je koristiti svaki put kada započinjemo svoju praksu joge, ne samo u joga nidri. Biće vam lakše da istrajete tokom fizičkih izazova ukoliko se skoncentrišete na sankalpu.Praksa joga Nidre nam omogućava sa sankalpa dospe duboko u psihu; ipak, pamćenje sankalpe tokom drugih oblika joga prakse ili tokom svakodnevnog života nam pomaže da ostanemo fokusirani i utemeljeni sa dubljim smislom pravca i svrhe. Kroz njenu praksu dajete sebi cilj koji ne mora da bude usmeren direktno prema tome da nešto uradite već da budete …kao na primer da budete strpljiviji, bolje prihvatate sebe ili ponizni i zahvalni. Ukoliko donesemo odluku da na primer vidimo dobro u drugima ona nam može pomoći da negativnu interakciju pretvorimo u prijatnu.

 


Osnova prakse sankalpe je zapamtiti. Dovodeći izjavu umu, jačate svoju odlučnost i poštujete svoju iskrenu želju. Ali jednostavno ponavljanje sankalpe nije dovoljno. Što pre kažete da želite nešto, jedan deo vas prepoznaje da to nemate. Ponavljajući ono što želite, pojačavate uverenje da to nemate. Kada nesvesni um funkcioniše sa mesta nedostatka ili percepcije neadekvatnosti, energija koja podržava vašu rešenost je oslabljena.
Tripura Rahasya, tantrički tekst uči da kvalitet uma koji ponavlja izgovara sankalpu određuje njen efekat. Kako bi potpunosti shvatili svoju odlučnost, um mora da se prebaci iz dualističkog načina razmišljanja u nedualističnu svest. Zato je meditacija najplodnije tlo za praksu sankalpe. Ona vraća um u stanje celovitosti sadašnjeg trenutka. Što smo duže u stanju da bez napora budemo u tom mestu jedinstva, brže ćemo biti u mogućnosti da ispunimo našu sankalpu. Um postaje jače sredstvo - instrument koji nam pomaže da ispunimo svoju nameru.
Stanje uma koje vam u najvećoj meri pomaže da zapamtite svoju sankalpu je direktno iskustvo da ste već otvoreni, bezvremenski i savršeni – ono što nedualizam opisuje kao stanje čistog bića. Sve se vraća na ovu ideju da svako od nas u isto vreme i jeste i postaje. Postoji deo nas, para atman, koji je transcedentan, inherentno jedan i ne treba mu ništa. Takođe imamo i jiva atman, deo nas koji dolazi u život sa svrhom i sudbinom i uvek postaje. Kako bi ispunili svoju Dharmu, morate naći način da integrišete ova dva naizgled suprotna aspekta postojanja. Ovo je od vitalnog značaja za sreću da hodate obema stazama u isto vreme. Usmerite svoju energiju sa namerom, ali budite svesni da je vaša priroda nepromenjena bilo da ste postigli svoje ciljeve ili ne. Živite što zadovoljnije što je moguće između cilja i realizacije cilja.
Jedna od najsnažnijih praksi za pronalaženje ovog stanja i sadnju semena sankalpe je joga nidra. Dok nidra znači “san”, ona je zapravo proces buđenja u vašu pravu prirodu. Joga nidra sistematski opušta telo i um i void vas u duboku svest. Svesni ste i budni, ali doživljavate neidentifikovanje sa telom i umom. Na ovaj način, konfuzija između prakriti i purusha se gubi i odmarate se u miru, mudrosti i ljubavi vaše prave prorde. U joga nidri, otkrivamo duboki nivo otvorenosti. Naša samo-nametnuta ograničenja nestaju i mi smo čista bića. Kada se prisetite svoje sankalpe u budnom stanju, ona vam može izazvati sumnju ili priželjkivanja ega. Kada prizovete sankalpu u joga nidri, vaša iskrena želja dolazi kao osećaj u telu-umu. Ona je apsolutno živa i tačna u tom trenutku.
Kako da izaberem i formulišem svoju sankalpu?
Morate pažljivo da izaberete svoju sankalpu - reči u njoj treba da su precizne i jasne, inače neće prodreti u podsvesni um. Razmislite o prošlosti i sanjarite o budućnosti. Razmislite o tome koje oblasti vašeg života želite da poboljšate, kako želite da vam se ličnost promeni kao i o vašim ciljevima i svrsi vašeg života. Zapišite. Možete da ciljate na vrlo specifične ciljeve ili da formulišete kako da se uopšteno osećate. Izaberite samo jednu sankalpu prema sopstvenim potrebama i težnjama. Ne žurite, kada jednom izaberete sankalpu, ne smete da je menjate.
Kada kreirate svoju sankalpu zapitajte se ne samo šta želite postići već i zašto to želite. Na primer, ako želite da imate više novca povežite se sa nečim dubljim što je iza te želje. Recimo da je vaš odgovor da želite da budete samouvereni/ sigurni /, spokojni, onda va[a sankalpa treba sa obuhvati stanje  samopouydanja / sigurnosti / spokoja umesto same želje da imate više novca.
Sankalpa treba da bude kratka. Formulaciju ne treba menjati, čak iako smisao ostaje isti. Ako govorite dva jezika, trebe je izgovarati na jednom određenom. Koji god izraz ili jezik da odabrete, treba uvek da bude isti, sve do se sankalpa ne ispuni.
Sankalpa treba da bude u prvom licu tako što koristite “Ja” ili “moj” Potpuno drugačija od molitve u tom smislu, vasa sankalpa mora da uključi vas i ne može da pomogne da se promeni nešto u drugoj psobi. Međutim, definstivno se može formulisati na taj način da vam pomogne da promenite stav prema situaciju u vezi sa tom osobom.
Sankalpe  moraju da budu radosne u svojoj suštini i zato “ne, neću, ne mogu, ne želim” i druge negativne reči ne treba upotrebljavati Na primer, ukoliko želite da se oporavite od neke bolesti ne bi trebala da bude izgovorena kao “Ja nisam bolesta”, umesto toga treba izgovoriti pozitivnu izjavu poput “Moje fizičko telo je zdravo i jako” ili “uživam u savršenom zdravlju”. Samo pozitivan jezik treba koristiti.
Treba da bude navedena u sadašnjem vremenu, kao da je već urodila plodom. Na primer, ne treba reći “Uživaću u savršenom zdravlju” već “Ja uživam u savršenom zravlju”: Ipak, ukoliko ste ozbiljno bolesni, kada kažete “Imam savršeno zdravlje” može da zvuči previše lažno kako bi iskusili pozitivna osećanja kada to izgovarate- što je od suštinskog značaja!
Na primer izjava “neću pušiti za 3 meseca” nije dobra sankalpa kako bi ostavili pušenje (negativna i izgovorena u budućem vremenu). Bolja izjava bi mogla biti: “Ja sam slobodna / Slobodan od zavisnosti, ali u sebi sadrži negativnu reč „zavisnost“ i ima ograničen terapeutski cilj. Gledajući dublje u koren problema i širenjem razumevanja unutrašnjih uzroka, možete doći do jače i efikasnije sankalpe poput „Ja sam u miru sa sobom“, „Ja sam siguran u sebe“, „Rešio sam da brinem o svom telu i prihvatim ga kao što je danas“.
Sledi još nekoliko primera kratkih, pozitivnih i jasnih stavova koji mogu da se upotrebe:
Budim svoje duhovne mogućnosti.
Ja sam pozitivna snaga za evoluciju drugih.
Uspešan sam u svemu što preduzmem.
Ja sam svesna i efikasna.
Posedujem potpuno zdravlje.

Ne očekujte da se rezul­tati pojave preko noći. Za njeno delovanje potrebno je vreme koje zavisi od prirode odluke i stepena do kojeg je ona inplantirana u umu. Rezultat uglavnom zavisi od vaše iskrenosti i veličine želje da ostvarite cilj svoje sankalpe....

Kako da poštujemo sankalpu koja čeka da se osvesti?
U okolnostima kada je učenik opravdano nezadovoljan sa sankalpom koja se menja svaki dan, preporuka je da prihvatimo da ne znamo svoju sankalpu. Ovo je sankalpa o sankalpi, što takođe potvrđuje da je imate, ali možda niste spremni da je čujete iz tihe, duboke mirnoće uma. Kada ta sugestija ne zadovolji u potpunosti tu osobu, tada pokušajte vežbu koja sledi. Ovo ide u pravcu davanja glasa vašoj suštini, esenciijijalnom ja. Ovo je sjajna vežba koju možete uraditi u bilo kojoj fazi sankalpe.
Vežba
Priprema
Vežba 1 razvija osećaj odluke u telu. Tražimo pozitivan osećaj odluke koju želimo da donesemo u život. Ova sankalpa može da se razvija tokom vremena dok obavljamo ove vežbe, ali počnite barem prvo sa nečim približnim vašoj suštini ili suštinskom pitanju sa kojim radite kao što je zavisnost ili strah. Na primer možete osetiti da razvijate sankalpu koja ima veze sa 'nečim u vezi sa mirom'. Ona se tada može oblikovati u jednostavnu, jasnu izjavu u sadašnjem trenutku kao da se željeni ishod već manifestuje kao 'Opuštena sam i u miru sa sobom'. Drugi primer, nešto što ima veze sa izolacijom može biti oblikovano u 'Uzajajamno sam zavisan, povezan sa svim i celim.' Kako bi pronašli reči za vašu suštinu pobajte ovu vežbu.
Vežba 1
1. U mirnom i tihom mestu u telu i umu, vratite u život trenutak iz prošlosti kada ste se osećali da je sa vama bilo sve u redu, da ste bili u ravnoteži, jednostavni i kada ste bili jedno sa univerzumom. Kada ste osećali da je sve dobro, mirno, kada ste se osetili jasno, sigurno i jako.
2. Sada otelotvorite ovo osećanje dublje tako što ćete disati u njega, šireći ga sa svakim dahom kao što bi to činili u joga nidri.
3. Gde je nainteresantnija senzacija ili osećaj u vašem telu?
4. Dovedite punu svest u taj deo tela. Koje se reči ili slike pojavljuju? Neka isplivaju u jasno osećanje ili se pojave preko vašeg vizuelnog ekrana ili dođu kao mek, istinit glas. Budite blagi i radoznali bez obzira na to šta se pojavi i blago pitajte osećanje, unutrašnji glas ili sliku, 'šta je vaša suština?'
5. Napravite pauzu i primetite na trenutak kako se neke reči, slike i osećanja pojavljuju kao odgovor na ovo. Pustite da se to desi, ne ometajte. U početku sve što možete da povratno dobijete je osećaj u telu, pokret ili osećanje. Ovo može potrajati nekoliko dana ili meseci kako bi se razvilo sa potpunom sigurnošću u reč ili frazu. Šta god da se desi, nepravite mentalnu belešku ili nacrtajte sliku ili napravite gest. Tada se vratite svesnom disanju i kažite sebi iskreno i sa poštovanjem 'Ja sam…'.
6. Prizovite pun efekat od svega onoga što je vaše telo-um stavilo u prostor pošto ste izjavili 'Ja sam…' da počne da pluta na dole kao list kroz kroz jesenji vazduh ili kao kap boje koja se širi u bistroj vodi koja je okružuje. Prepustite se ovome dok telo i um pozdravljaju ovu vašu suštinu.
Vežba 2
Priprema
Ova vežba radi na nekoliko nivoa kako bi produbila i proširila istinu odabrane sanklape i dala joj veću preciznost.
1. Uradite sve što je potrebno kako bi ušli u mirno, tiho stanje uma. Introvertno stanje koje se postiže tokom asana ili joga Nidre ili Antar Moune su odlična stanja uma kako bi mogli da čujete ova pitanja.
2. Ideja je da čujete ova pitanja dok držite svoju sankalpu u vidu i čekate odgovor tela/uma, bez analize ili uplitanja. Odgovor može biti produbljivanje osećaja opuštenosti ili napetosti, slika plaže, san iz detinjstva, peckanje u prstima, prazan ekran, tišina. Šta god da se pojavi je korisno. Mentalno to uzmite u obzir, bez osude ili napravite belešku ili kratak crtež. Onda saslušajte sledeće pitanje, posvedočite odgovor, uzmite u obzir i ponovite postupak za svako pitanje. Proces bi mogao za dvadeset minuta da se završi.
Vežba
Dok mislite na vašu sankalpu ili na početku njene spoznaje, dozvolite svakom od ovih pitanja da mirno počiva u vašoj svesti dok u isto vreme držite sankalpu na umu. Zatim, nežno čekajte unutrašnji odgovor da se razvije tokom nekoliko minuta.
1. Da li sankalpa rezonuje sa prihvatanjem i saglasnošću u vašem stomaku?
Napravite pauzu minut ili dva. Napravite belešku.
2. Da li se podudara sa vašim uverenjima, sistemom vrednosti i fiziologijom?
Napravite pauzu minut ili dva. Napravite belešku.
3. Da li njen ishod može biti samoiniciran i samoodrživ?
Napravite pauzu minut ili dva. Napravite belešku.
4. Šta ćete videti, čuti, osetiti kada se sankalpa manifestuje?
Napravite pauzu minut ili dva. Napravite belešku.
5. Šta će vam ovaj razvoj doneti?
Napravite pauzu minut ili dva. Napravite belešku.
6. Može li sankalpa da evoluira, ako je tako u kom pravcu?
Napravite pauzu minut ili dva. Napravite belešku.
7. Šta je glavno negativno ubeđenje protiv nje?
Napravite pauzu minut ili dva. Napravite belešku.
8. Kako možete da sabotirate vašu rešenost?
Napravite pauzu minut ili dva. Napravite belešku.
9. Kako možete da se oslobodite sabotera i glavnih negativnih ubeđenja?
Napravite pauzu minut ili dva. Napravite belešku.
Možete otkriti da će za potpun odgovor na neka od ovih pitanja biti potrebno nekoliko dana. Ponekad odgovori nisu verbalni ili bukvalni. Oni mogu biti nešto poput pojačanog čula mirisa ili ukusa za nešto što je samo nejasno povezao sa sankalpom. Oni mogu doći u snu ili dok pričate telefonom. Ponekad vam to kaže reklama, ili uhvatite sebe kako nekom dajete savet koji ste sami trebali da čujete.
https://yogainternational.com/article/view/how-to-create-a-sankalpa
http://www.yogajournal.com/article/philosophy/soul-s-desire/


preporuka za čitanje: Rod Stryker’s The Four Desires: Creating a Life of Purpose, Happiness, Prosperity, and Freedom