Homunculus - mali čovek


Na sanskritu, Mudra znači "brava" il "znak" i ona je sveti položaj ruke (ili položaj tela) koji praktikujete kako bi podstakli postizanje određenog stanja uma. Postoje hiljade mudri i svaka od njih prestavlja određeni kvalitet kao što je saosećanje, vitalnost, koncentracija ili samopouzdanje. Veruje se da dok praktikujete ove položaje, budite seme ovih stanja u sebi.
Swami Satyananda Saraswati u knjizi “Joga i krija”, tvrdi da se mudre koriste da blokiraju gubljenje bio-plasmične energije.
Mudra prave biološku mapu našeg tela u našem mozgu koju nazivaju “homunculus” u prevodu “mali čovek”. Mi znamo kako naše telo izgleda spolja. Ovaj kortikalni čovečuljak predstavlja kako naš mozak vidi telo iznutra (važnost pojedinih delova tela).
Ako pogledate ovu mapu mozga - malog čoveka, videćete da nervni završeci na vrhovima prstiju odgovaraju većim područjima mozga nego bilo koja druga oblasti tela osim možda jezika, usana, lica i genitalija. Svaki dodir ima drugačije mesto u u oblasti senzorne motorike., pa kada ih dodirnete, vi aktivirate taj deo mozga, a kada to učiunite u kombinaciji sa zvukom, vi ne samo da oslobađate informacije iz komandnog mesta u mozgu, hipotalamusa i hipofize, već se određeni neuronski putevi uključuju ili isključuju. Kombinacija zvukova i spajanja vrhova prstiju, zajedno sa disanjem, aktivira nervne puteve i stimuliše različita lekovita svojstva mozga.
Fizičko telo se sastoji od pet elemenata - vazduha, vode, vatre, zemlje i etra /Aakash (sitnih međućelijskih prostora u ljudskom telu).
Neravnoteža ovih elemenata remeti imuni sistem i izaziva bolesti. Mali prst na ruci predstavlja vodu, domali prst element zemlju, srednji prst predstavlja etar (Aakash), kažiprst element vazduha i na kraju palac predstavlja vatru. Jačina držanja mudri (jači pritisak ili lagani dodir ) može imati suprotni efekat.
Angažovanje prstiju stimuliše nervne završetke koji idu direktno u mozak, povećavajući cirkulaciju. U svakodnevnom životu motoričke aktivnosti koje koriste vrhove prstiju kao što su heklanje, pletenje i druge umetnosti i zanati gde radite sa sitnim delovima, stimulativno deluju na mozak. Takođe sviranje klavira ili nekog žičanog instrumenta
Kombinovanje dodirivanja vrhova prstiju sa izgovaranjem mantre
Mantra: Saa, Taa, Naa, Maa.
Ove reči sanskrita, Sa, Ta, Na, Ma, u prevodu znače rođenje, život, smrt i ponovno rođenje.
Dok izgovarate “Saa” dodirnite kažiprstom (Jupiterov prst) vrh palca i pritisnite. Ova mudra stimuliše mozak i prenosi znanje, proširuje naše polje mogućnosti i oslobađa nas od ograničenja.

Dok izgovarate “Taa” dodirnite srednjim prstom (Saturnov prst) vrh palca i pritisnite. Ova mudra stimuliše mozak i daje strpljenje, mudrost i čistoću.

Dok izgovarate “Naa” dodirnite domalim (Sunčev prst) vrh palca i pritisnite. Ova mudra stimuliše mozak i daje vitalnost i snagu

Dok izgovarate “Maa” dodirnite malim (Merkurov prst) vrh palca i pritisnite. Ova mudra stimuliše mozak i pomaže jasnu komunikaciju.

NASTAVIĆE SE !